Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TECH5 SP. Z O.O. ul. Mickiewicza 29 lok. 206, 38-500 Sanok, KRS: 874114; NIP: 6871972749; REGON: 387713266; Kapitał zakładowy: 5000 zł; Wpis: Sąd Rejonowy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usług zamawianych przez Pana/Panią na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) przedmiotowe dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,

4) odbiorcami przedmiotowych danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,

6) informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przesyłając jakiekolwiek dane osobowe do TECH5 SP. Z O.O. wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamawianych usług.

Back to top button
Close
Close